Eye Movement Analysis for Consumer Devices

Marvin Yen, Hao Wei Li, Chun Wei Shen, Ren Xiang Ying, Wen Chung Kao

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

指紋

深入研究「Eye Movement Analysis for Consumer Devices」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Computer Science