Applications of plasmonic hotspots on laser-treated AgOx thin film

Ming Lun Tseng, Yao Wei Huang, Min Kai Hsiao, Hsin Wei Huang, Yu Hsuan Lin, Cheng Hung Chu, Nien Nan Chu, You Je He, Chia Min Chang, Li Chung Kuo, Yu Lim Chen, Wei Chih Lin, Ding Wei Huang, Hai Pang Chiang, Din Ping Tsai

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

指紋

深入研究「Applications of plasmonic hotspots on laser-treated AgOx thin film」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy