FIGURES 46–51 in The types of skippers described by Shu-Iti Murayama (Lepidoptera: Hesperiidae)

  • Hideyuki Chiba (Contributor)
  • Hiroshi Tsukiyama (Contributor)
  • Jia Yuan Liang (Contributor)
  • Shou Ming Wang (Contributor)
  • Zong Yu Shen (Contributor)
  • Yu-Feng Hsu (Contributor)

資料集

Description

FIGURES 46–51. Pedesta masuriensis (Nepal) and P. tali (Yunnan). 46, upperside of male P. masuriensis, 47, underside of male P. masuriensis, 48, upperside of male P. tali, 49, upperside of male P. tali, 50, male genitalia of of P. masuriensis (genitalia preparation JYL 691), 51, male genitalia of P. tali (genitalia preparation JYL 692). Scale bar = 1 cm (46–49); 1 mm (50–51).
可用日期2020 6月 18
發行者Zenodo

引用此