FIGURES 46–51 in The types of skippers described by Shu-Iti Murayama (Lepidoptera: Hesperiidae)

  • Jia Yuan Liang (Contributor)
  • Yu-Feng Hsu (Contributor)
  • Zong Yu Shen (Contributor)
  • Hideyuki Chiba (Contributor)
  • Shou Ming Wang (Contributor)
  • Hiroshi Tsukiyama (Contributor)

資料集

Description

FIGURES 46–51. Pedesta masuriensis (Nepal) and P. tali (Yunnan). 46, upperside of male P. masuriensis, 47, underside of male P. masuriensis, 48, upperside of male P. tali, 49, upperside of male P. tali, 50, male genitalia of of P. masuriensis (genitalia preparation JYL 691), 51, male genitalia of P. tali (genitalia preparation JYL 692). Scale bar = 1 cm (46–49); 1 mm (50–51).
可用日期2020 6月 18
發行者Unknown Publisher

引用此