CCDC 701808: Experimental Crystal Structure Determination

  • Chuan Hung Chuang (Creator)
  • M. Sathiyendiran (Contributor)
  • Yi Hsiu Tseng (Creator)
  • Jing Yun Wu (Creator)
  • Kung-Chung Hsu (Creator)
  • Chen Hsiung Hung (Creator)
  • Yuh Sheng Wen (Creator)
  • Kuang Lieh Lu (Creator)

資料集

搜尋結果