CCDC 655362: Experimental Crystal Structure Determination

  • Pei Wen Duan (Creator)
  • Ching Chen Chiu (Creator)
  • Wei Der Lee (Creator)
  • Li Shiue Pan (Creator)
  • Uppala Venkatesham (Creator)
  • Zheng Hao Tzeng (Creator)
  • Kwunmin Chen (Creator)

資料集

搜尋結果