CCDC 1403240: Experimental Crystal Structure Determination

  • Yi Ru Chen (Creator)
  • Ganapuram Madhusudhan Reddy (Creator)
  • Shao Hao Hong (Creator)
  • Ying Zheng Wang (Creator)
  • Jhen Kuei Yu (Creator)
  • Wen-Wei Lin (Creator)

資料集

搜尋結果