CCDC 1034256: Experimental Crystal Structure Determination

  • Chia Jui Lee (Creator)
  • Cheng Che Tsai (Creator)
  • Shao Hao Hong (Creator)
  • Geng Hua Chang (Creator)
  • Mei Chun Yang (Creator)
  • Lennart Möhlmann (Creator)
  • Wen-Wei Lin (Creator)

資料集

搜尋結果