Using rapid assessment method to establish fauna distribution patterns of coastal zone biodiversity in Hsinchu, Chinese Taiwan

Wei Da Fang, Hong Nian Xie, Da Ren Zhu, Ke Qin Yan, Bai You Zheng

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Using rapid assessment method to establish fauna distribution patterns of coastal zone biodiversity in Hsinchu, Chinese Taiwan'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology