40Ar/39Ar dating of the Jiali and Gaoligong shear zones: Implications for crustal deformation around the Eastern Himalayan Syntaxis

Te Hsien Lin, Ching Hua Lo, Sun Lin Chung, Fang Jui Hsu, Meng Wan Yeh, Tung Yi Lee, Jian Qing Ji, Yi Zhau Wang, Dunyi Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

76 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of '<sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar dating of the Jiali and Gaoligong shear zones: Implications for crustal deformation around the Eastern Himalayan Syntaxis'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences