Students' perceptions on problem solving with collaborative computer simulation

Chia Jung Chang, Chen Chung Liu, Ying Tien Wu, Ming Hua Chang, Shihhsun Fan Chiang, Bing Cheng Chiu, Cai Ting Wen, Fu Kwun Hwang, Po Yao Chao, Chia Hsi Lai, Su Wen Wu, Chih Kang Chang

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Abstract

With the development of Web technology, a number of collaborative computer simulations are designed to support collaborative problem solving activities. However, studies show that some students often failed to collaboratively solve a problem with collaborative computer simulation. Little research has so far been done to explore the factors why students failed to solve problems with collaboratively computer simulation. The study designed a problem solving activity with collaborative computer simulation and attempted to identify the key factors to a successful learning task by analyzing students' perceptions on collaborative problem solving. The implication indicated that, with collaborative computer simulation, communication, coordination, mutual support, and effort may be the key factors to solve the problem.

Original languageEnglish
Title of host publicationICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education
Subtitle of host publicationThink Global Act Local - Main Conference Proceedings
EditorsSu Luan Wong, Alba Garcia Barrera, Hiroyuki Mitsuhara, Gautam Biswas, Jiyou Jia, Jie-Chi Yang, Michelle P. Banawan, Muhammet Demirbilek, Matthew Gaydos, Chui-Pin Lin, Jin Gon Shon, Sridhar Iyer, Agneta Gulz, Chris Holden, Greg Kessler, Ma. Mercedes T. Rodrigo, Pratim Sengupta, Peppi Taalas, Weiqin Chen, Sahana Murthy, Beaumie Kim, Xavier Ochoa, Daner Sun, Nelson Baloian, Tore Hoel, Ulrich Hoppe, Ting-Chia Hsu, Agnes Kukulska-Hulme, Hui-Chun Chu, Xiaoqing Gu, Weiqin Chen, Jun Song Huang, Ming-Fong Jan, Lung-Hsiang Wong, Chengjiu Yin
PublisherAsia-Pacific Society for Computers in Education
Pages166-168
Number of pages3
ISBN (Electronic)9789868473577
Publication statusPublished - 2016 Jan 1
Event24th International Conference on Computers in Education, ICCE 2016 - Mumbai, India
Duration: 2016 Nov 282016 Dec 2

Publication series

NameICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings

Other

Other24th International Conference on Computers in Education, ICCE 2016
CountryIndia
CityMumbai
Period16/11/2816/12/2

Fingerprint

computer simulation
Students
Computer simulation
student
communication
Communication
learning

Keywords

  • Collaborative computer simulation
  • Collaborative problem solving
  • Quality of collaboration

ASJC Scopus subject areas

  • Information Systems
  • Education
  • Computer Science (miscellaneous)
  • Computer Science Applications
  • Hardware and Architecture

Cite this

Chang, C. J., Liu, C. C., Wu, Y. T., Chang, M. H., Chiang, S. F., Chiu, B. C., ... Chang, C. K. (2016). Students' perceptions on problem solving with collaborative computer simulation. In S. L. Wong, A. G. Barrera, H. Mitsuhara, G. Biswas, J. Jia, J-C. Yang, M. P. Banawan, M. Demirbilek, M. Gaydos, C-P. Lin, J. G. Shon, S. Iyer, A. Gulz, C. Holden, G. Kessler, M. M. T. Rodrigo, P. Sengupta, P. Taalas, W. Chen, S. Murthy, B. Kim, X. Ochoa, D. Sun, N. Baloian, T. Hoel, U. Hoppe, T-C. Hsu, A. Kukulska-Hulme, H-C. Chu, X. Gu, W. Chen, J. S. Huang, M-F. Jan, L-H. Wong, ... C. Yin (Eds.), ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings (pp. 166-168). (ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings). Asia-Pacific Society for Computers in Education.

Students' perceptions on problem solving with collaborative computer simulation. / Chang, Chia Jung; Liu, Chen Chung; Wu, Ying Tien; Chang, Ming Hua; Chiang, Shihhsun Fan; Chiu, Bing Cheng; Wen, Cai Ting; Hwang, Fu Kwun; Chao, Po Yao; Lai, Chia Hsi; Wu, Su Wen; Chang, Chih Kang.

ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings. ed. / Su Luan Wong; Alba Garcia Barrera; Hiroyuki Mitsuhara; Gautam Biswas; Jiyou Jia; Jie-Chi Yang; Michelle P. Banawan; Muhammet Demirbilek; Matthew Gaydos; Chui-Pin Lin; Jin Gon Shon; Sridhar Iyer; Agneta Gulz; Chris Holden; Greg Kessler; Ma. Mercedes T. Rodrigo; Pratim Sengupta; Peppi Taalas; Weiqin Chen; Sahana Murthy; Beaumie Kim; Xavier Ochoa; Daner Sun; Nelson Baloian; Tore Hoel; Ulrich Hoppe; Ting-Chia Hsu; Agnes Kukulska-Hulme; Hui-Chun Chu; Xiaoqing Gu; Weiqin Chen; Jun Song Huang; Ming-Fong Jan; Lung-Hsiang Wong; Chengjiu Yin. Asia-Pacific Society for Computers in Education, 2016. p. 166-168 (ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Chang, CJ, Liu, CC, Wu, YT, Chang, MH, Chiang, SF, Chiu, BC, Wen, CT, Hwang, FK, Chao, PY, Lai, CH, Wu, SW & Chang, CK 2016, Students' perceptions on problem solving with collaborative computer simulation. in SL Wong, AG Barrera, H Mitsuhara, G Biswas, J Jia, J-C Yang, MP Banawan, M Demirbilek, M Gaydos, C-P Lin, JG Shon, S Iyer, A Gulz, C Holden, G Kessler, MMT Rodrigo, P Sengupta, P Taalas, W Chen, S Murthy, B Kim, X Ochoa, D Sun, N Baloian, T Hoel, U Hoppe, T-C Hsu, A Kukulska-Hulme, H-C Chu, X Gu, W Chen, JS Huang, M-F Jan, L-H Wong & C Yin (eds), ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings. ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings, Asia-Pacific Society for Computers in Education, pp. 166-168, 24th International Conference on Computers in Education, ICCE 2016, Mumbai, India, 16/11/28.
Chang CJ, Liu CC, Wu YT, Chang MH, Chiang SF, Chiu BC et al. Students' perceptions on problem solving with collaborative computer simulation. In Wong SL, Barrera AG, Mitsuhara H, Biswas G, Jia J, Yang J-C, Banawan MP, Demirbilek M, Gaydos M, Lin C-P, Shon JG, Iyer S, Gulz A, Holden C, Kessler G, Rodrigo MMT, Sengupta P, Taalas P, Chen W, Murthy S, Kim B, Ochoa X, Sun D, Baloian N, Hoel T, Hoppe U, Hsu T-C, Kukulska-Hulme A, Chu H-C, Gu X, Chen W, Huang JS, Jan M-F, Wong L-H, Yin C, editors, ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings. Asia-Pacific Society for Computers in Education. 2016. p. 166-168. (ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings).
Chang, Chia Jung ; Liu, Chen Chung ; Wu, Ying Tien ; Chang, Ming Hua ; Chiang, Shihhsun Fan ; Chiu, Bing Cheng ; Wen, Cai Ting ; Hwang, Fu Kwun ; Chao, Po Yao ; Lai, Chia Hsi ; Wu, Su Wen ; Chang, Chih Kang. / Students' perceptions on problem solving with collaborative computer simulation. ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings. editor / Su Luan Wong ; Alba Garcia Barrera ; Hiroyuki Mitsuhara ; Gautam Biswas ; Jiyou Jia ; Jie-Chi Yang ; Michelle P. Banawan ; Muhammet Demirbilek ; Matthew Gaydos ; Chui-Pin Lin ; Jin Gon Shon ; Sridhar Iyer ; Agneta Gulz ; Chris Holden ; Greg Kessler ; Ma. Mercedes T. Rodrigo ; Pratim Sengupta ; Peppi Taalas ; Weiqin Chen ; Sahana Murthy ; Beaumie Kim ; Xavier Ochoa ; Daner Sun ; Nelson Baloian ; Tore Hoel ; Ulrich Hoppe ; Ting-Chia Hsu ; Agnes Kukulska-Hulme ; Hui-Chun Chu ; Xiaoqing Gu ; Weiqin Chen ; Jun Song Huang ; Ming-Fong Jan ; Lung-Hsiang Wong ; Chengjiu Yin. Asia-Pacific Society for Computers in Education, 2016. pp. 166-168 (ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings).
@inproceedings{aa97b60d277543e58321510d4bdc223c,
title = "Students' perceptions on problem solving with collaborative computer simulation",
abstract = "With the development of Web technology, a number of collaborative computer simulations are designed to support collaborative problem solving activities. However, studies show that some students often failed to collaboratively solve a problem with collaborative computer simulation. Little research has so far been done to explore the factors why students failed to solve problems with collaboratively computer simulation. The study designed a problem solving activity with collaborative computer simulation and attempted to identify the key factors to a successful learning task by analyzing students' perceptions on collaborative problem solving. The implication indicated that, with collaborative computer simulation, communication, coordination, mutual support, and effort may be the key factors to solve the problem.",
keywords = "Collaborative computer simulation, Collaborative problem solving, Quality of collaboration",
author = "Chang, {Chia Jung} and Liu, {Chen Chung} and Wu, {Ying Tien} and Chang, {Ming Hua} and Chiang, {Shihhsun Fan} and Chiu, {Bing Cheng} and Wen, {Cai Ting} and Hwang, {Fu Kwun} and Chao, {Po Yao} and Lai, {Chia Hsi} and Wu, {Su Wen} and Chang, {Chih Kang}",
year = "2016",
month = "1",
day = "1",
language = "English",
series = "ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings",
publisher = "Asia-Pacific Society for Computers in Education",
pages = "166--168",
editor = "Wong, {Su Luan} and Barrera, {Alba Garcia} and Hiroyuki Mitsuhara and Gautam Biswas and Jiyou Jia and Jie-Chi Yang and Banawan, {Michelle P.} and Muhammet Demirbilek and Matthew Gaydos and Chui-Pin Lin and Shon, {Jin Gon} and Sridhar Iyer and Agneta Gulz and Chris Holden and Greg Kessler and Rodrigo, {Ma. Mercedes T.} and Pratim Sengupta and Peppi Taalas and Weiqin Chen and Sahana Murthy and Beaumie Kim and Xavier Ochoa and Daner Sun and Nelson Baloian and Tore Hoel and Ulrich Hoppe and Ting-Chia Hsu and Agnes Kukulska-Hulme and Hui-Chun Chu and Xiaoqing Gu and Weiqin Chen and Huang, {Jun Song} and Ming-Fong Jan and Lung-Hsiang Wong and Chengjiu Yin",
booktitle = "ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education",

}

TY - GEN

T1 - Students' perceptions on problem solving with collaborative computer simulation

AU - Chang, Chia Jung

AU - Liu, Chen Chung

AU - Wu, Ying Tien

AU - Chang, Ming Hua

AU - Chiang, Shihhsun Fan

AU - Chiu, Bing Cheng

AU - Wen, Cai Ting

AU - Hwang, Fu Kwun

AU - Chao, Po Yao

AU - Lai, Chia Hsi

AU - Wu, Su Wen

AU - Chang, Chih Kang

PY - 2016/1/1

Y1 - 2016/1/1

N2 - With the development of Web technology, a number of collaborative computer simulations are designed to support collaborative problem solving activities. However, studies show that some students often failed to collaboratively solve a problem with collaborative computer simulation. Little research has so far been done to explore the factors why students failed to solve problems with collaboratively computer simulation. The study designed a problem solving activity with collaborative computer simulation and attempted to identify the key factors to a successful learning task by analyzing students' perceptions on collaborative problem solving. The implication indicated that, with collaborative computer simulation, communication, coordination, mutual support, and effort may be the key factors to solve the problem.

AB - With the development of Web technology, a number of collaborative computer simulations are designed to support collaborative problem solving activities. However, studies show that some students often failed to collaboratively solve a problem with collaborative computer simulation. Little research has so far been done to explore the factors why students failed to solve problems with collaboratively computer simulation. The study designed a problem solving activity with collaborative computer simulation and attempted to identify the key factors to a successful learning task by analyzing students' perceptions on collaborative problem solving. The implication indicated that, with collaborative computer simulation, communication, coordination, mutual support, and effort may be the key factors to solve the problem.

KW - Collaborative computer simulation

KW - Collaborative problem solving

KW - Quality of collaboration

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85019004318&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=85019004318&partnerID=8YFLogxK

M3 - Conference contribution

AN - SCOPUS:85019004318

T3 - ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings

SP - 166

EP - 168

BT - ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education

A2 - Wong, Su Luan

A2 - Barrera, Alba Garcia

A2 - Mitsuhara, Hiroyuki

A2 - Biswas, Gautam

A2 - Jia, Jiyou

A2 - Yang, Jie-Chi

A2 - Banawan, Michelle P.

A2 - Demirbilek, Muhammet

A2 - Gaydos, Matthew

A2 - Lin, Chui-Pin

A2 - Shon, Jin Gon

A2 - Iyer, Sridhar

A2 - Gulz, Agneta

A2 - Holden, Chris

A2 - Kessler, Greg

A2 - Rodrigo, Ma. Mercedes T.

A2 - Sengupta, Pratim

A2 - Taalas, Peppi

A2 - Chen, Weiqin

A2 - Murthy, Sahana

A2 - Kim, Beaumie

A2 - Ochoa, Xavier

A2 - Sun, Daner

A2 - Baloian, Nelson

A2 - Hoel, Tore

A2 - Hoppe, Ulrich

A2 - Hsu, Ting-Chia

A2 - Kukulska-Hulme, Agnes

A2 - Chu, Hui-Chun

A2 - Gu, Xiaoqing

A2 - Chen, Weiqin

A2 - Huang, Jun Song

A2 - Jan, Ming-Fong

A2 - Wong, Lung-Hsiang

A2 - Yin, Chengjiu

PB - Asia-Pacific Society for Computers in Education

ER -