Molecular basis underlying leaf variegation of a moth orchid mutant (Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana)

Chi Chu Tsai, Yu Jen Wu, Chiou Rong Sheue, Pei Chun Liao, Ying Hao Chen, Shu Ju Li, Jian Wei Liu, Han Tsung Chang, Wen Lin Liu, Ya Zhu Ko, Yu Chung Chiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Molecular basis underlying leaf variegation of a moth orchid mutant (Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana)'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology