Longcat wins mahjong tournament in ICGA 2013

Wen Jie Tseng, Li Kai Chuang, I. Chen Wu, Shun Shii Lin, Shi Jim Yen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Longcat wins mahjong tournament in ICGA 2013'. Together they form a unique fingerprint.