Lab-to-Fab development and long-term greenhouse test of stable flexible semitransparent organic photovoltaic module

Cheng Si Tsao*, Chih Min Chuang, Hou Chin Cha, Yu Yu Huang, Yun Ming Sung, Tsui Yun Chung, Yi Teng Chang, Zhe Cheng Hu, Tian Cheng Liu, Wei Yang Ma, Yu Hua Wang, Keng Peng Chang, Yu Chiang Chao, Hsin Fei Meng

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Lab-to-Fab development and long-term greenhouse test of stable flexible semitransparent organic photovoltaic module'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Material Science