Ice age unfrozen: severe effect of the last interglacial, not glacial, climate change on East Asian avifauna

Feng Dong, Chih Ming Hung, Xin Lei Li, Jian Yun Gao, Qiang Zhang, Fei Wu, Fu Min Lei, Shou Hsien Li, Xiao Jun Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

26 Citations (Scopus)

Search results