Do financial constraints matter when firms engage in CSR?

Chia Ying Chan, De Wai Chou, Huai Chun Lo

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Do financial constraints matter when firms engage in CSR?'. Together they form a unique fingerprint.

Business & Economics