Directional photoluminescence enhancement of organic emitters via surface plasmon coupling

Shou Yu Nien, Nan Fu Chiu, Yu Hsuan Ho, Jiun Haw Lee, Chii Wann Lin, Kuang Chong Wu, Chih Kung Lee, Jia Rong Lin, Mao Kuo Wei, Tien Lung Chiu

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    27 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Directional photoluminescence enhancement of organic emitters via surface plasmon coupling'. Together they form a unique fingerprint.

    Physics & Astronomy