A taxonomic review of the Taiwanese skippers described by Shonen Matsumura (Lepidoptera: Hesperiidae)

Yu-Feng Hsu, Hideyuki Chiba, Ying Chuan Yang, Hiroshi Tsukiyama, Ping Shih Yang, Shou Ming Wang

Research output: Contribution to journalReview article

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A taxonomic review of the Taiwanese skippers described by Shonen Matsumura (Lepidoptera: Hesperiidae)'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology