A Metal–Insulator Transition of the Buried MnO2Monolayer in Complex Oxide Heterostructure

Heng Jui Liu, Jheng Cyuan Lin, Yue Wen Fang, Jing Ching Wang, Bo Chao Huang, Xiang Gao, Rong Huang, Philip R. Dean, Peter D. Hatton, Yi Ying Chin, Hong Ji Lin, Chien Te Chen, Yuichi Ikuhara, Ya Ping Chiu, Chia Seng Chang, Chun Gang Duan, Qing He*, Ying Hao Chu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Metal–Insulator Transition of the Buried MnO<sub>2</sub>Monolayer in Complex Oxide Heterostructure'. Together they form a unique fingerprint.