CCDC 1892351: Experimental Crystal Structure Determination

Dataset

Description

Related Article: Sheng-Han Lo, Liang Feng, Kui Tan, Zhehao Huang, Shuai Yuan, Kun-Yu Wang, Bing-Han Li, Wan-Ling Liu, Gregory S. Day, Songsheng Tao, Chun-Chuen Yang, Tzuoo-Tsair Luo, Chia-Her Lin, Sue-Lein Wang, Simon J. L. Billinge, Kuang-Lieh Lu, Yves J. Chabal, Xiaodong Zou, Hong-Cai Zhou|2019|Nature Chemistry|12|90|doi:10.1038/s41557-019-0364-0
Date made available2019
PublisherUnknown Publisher

Cite this