CCDC 1430381: Experimental Crystal Structure Determination

  • Minghuey Shieh (Creator)
  • Chia Yeh Miu (Creator)
  • Yu Hsin Liu (Creator)
  • Yen Yi Chu (Creator)
  • Kai Jieah Hsing (Creator)
  • Jung I. Chiu (Creator)
  • Chung Feng Lee (Creator)

Dataset

Filter
Article

Search results